Deklaracja w sprawie ochrony danych

Korzystanie z naszej strony internetowej z reguły nie wymaga podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach zbierane są dane osobowe (na przykład nazwisko, adres lub adresy e-mail), w miarę możliwości jest to zawsze dobrowolne. Bez Twojej zgody dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

Przypominamy, że transfer danych w Internecie (np. podczas komunikacji pocztą elektroniczną) mogą być związane z lukami bezpieczeństwa. Nie jest możliwa absolutnie niezawodna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu przez osoby trzecie danych kontaktowych podanych w ramach obowiązkowej noty redakcyjnej w celu przesyłania nie zamówionych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych. Operator tych stron zastrzega sobie wyraźnie prawo do podejmowania kroków prawnych w razie otrzymywania niezamawianych informacji reklamowych, np. w postaci spamu w poczcie elektronicznej itd.

Źródło: eRecht24